biuro@jobserwis.eu    +48 690 000 447   Pon-Pt : 9:00-20:00    Sob-: 9:00-16:00


NASZA FIRMA

Agencja Zatrudnienia certyfikowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia

o nr 22190

TAGI

 

 • praca dla kierowcow 
 • kierowca kat c+e
 • praca w niemczech
 • kierowca praca 
 • zatrudnienie u niemieckiego pracowcy
 • agencja posrednictwa pracy 

KONTAKT

 

biuro@jobserwis.eu 

Dyrektor zarządzający

Telefon +48 690 000 447

 

Rekruterzy 

Marta  -  +48 690 000 449 

marta@jobserwis.eu

Anna- + 40 690 000 448

anna@jobserwis.eu 

 


 

  Zadzwon a dobierzemy oferte specjalnie dla Ciebie !!

 

+48 690 000 447

 

 

Polityka ochrony danych osobowych

 

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma JOBSERWIS Kamila Partyka z siedzibą w Stare Bogaczowice , wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia  nr. 22190, NIP: 6112629522 REGON: 383487034 zwanym dalej Administratorem. 

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Email: biuro@jobserwis.eu
 2. Poczta: Główna 152 e 58-312 Stare Bogaczowice

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby rekrutacyjne , przesyłane do nas droga mailowa.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

 1. Do realizacji usługi/rekrutacji niezbędne są : życiorys, karta kierowcy, prawo jazdy, dodatkowe uprawnienia do wykonywania zawodu takie jak : ADR, uprawnienia na wózek widłowy, uprawnienia na dzwig, kwalifikacje zawodowe  takie jak kelner, stolarz, spawacz itp.

V. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania

zawartej umowy w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną

– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

b) Dokonania płatności związanych z transakcją.

– Wystawienie dokumentów księgowania.

również w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

VI. Przekazywanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Jobseriws oraz wybranych partnerów dorealizacji wskazanych wyżej celów.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych

podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na

prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub

nieaktualności.

c) Usunięcia danych.

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się

wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane

osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane

osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu

dostarczono te dane osobowe.

f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na

podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony

przez szczególna sytuację osoby.

 1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres biuro@jobserwis.eu

b) Na adres: Głowna 152 e 58-312 Stare Bogaczowice